AmyloVital

Bodemverbeteraar op basis van : Bacillus Amyloliquefaciens > 2.5 x 1010 CFU/ml.

Houdbaarheid
2 jaar na productiedatum, mits in gesloten verpakking koel en donker opgeslagen.
Voorzorgsmaatregelen
Goed schudden voor gebruik.
Bij contact met de huid: afspoelen met water.
Bij contact met de ogen: direct uitspoelen met water.
Buiten bereik van kinderen houden.

Bekijk hier AmyloVital.